| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

Ruutfunktsioon 5

Page history last edited by Laine 3 years, 3 months ago

Ava programm GeoGebra.

1. Joonesta funktsioonide y= 2x2+1 ja y=-2x2+1 graafikud. Selleks kirjuta  alla sisendreale nende funktsioonide avaldised ja vajuta klaviatuurilt Enter klahvi.

Muuda joonte värvi ja jämedust. Selleks  tee parem hiireklikk joonel, vali Omadused ja ning avaneva akna lehel Värv muuda värvi, lehel Stiil joone jämedust.  Pane tähele, et algebravaates muutub joone võrrandi värv  vastavalt.

Lohista hiirega neid paraboole ja jälgi, kuidas muutub parabooli võrrand parabooli  asendi muutudes. Mis jääb muutumatuks joone võrrandis  ja mis parabooli juures?

......................................................................................................................................................

Kustuta kõik. Selleks vajuta klaviatuuril Ctrl+a ja seejärel Delete.

 

2. Joonesta funktsioonide y=3x2+1, y=3x2+2, y=3x2-1, y=3x2-2 graafikud.

Mis on neis võrrandeis ühesugune? .........................................

Kuidas see „võrrandeis ühesugune“ on joonisel näha? ..............................................................................................................................

Mis on neis võrrandeis erinev? .....................................

Kuidas see „võrrandeis erinev“ on joonisel näha? ...................................................................................................................................................

Peida need jooned. Selleks kliki algebravaates nende joonte võrrandite ees olevatel ringikestel. Kui on soovi neid jooni uuesti nähtavaks teha, siis kliki  uuesti joonte võrrandite ees olevatel ringikestel.

3. Joonesta funktsioonide y=2x2-1, y=5x2-1, y=0,5x2-1, y=-5x2-1, y=-0,5x2-1, y=-2x2-1 graafikud.  Kümnendmurdude sisestamisel tuleb koma asemel kasutada punkti. Muuda nende joonte värvi ja stiili.

Mis on neis võrrandeis ühesugune? ..............................

Kuidas see „võrrandeis ühesugune“ on joonisel näha? ..............................................................................................................................

Mis on neis võrrandeis erinev? ..............................

Kuidas see „võrrandeis erinev“ on joonisel näha? ..............................................................................................................................................

Peida need jooned. Selleks kliki algebravaates nende joonte võrrandite ees olevatel ringikestel.

 

4. Joonesta funktsioonide y=-2x2+3x+2,  y=0,5x2+2,  y=-0,1x2+2,  y=3x2-7x+2  graafikud. 

Mis on neis võrrandeis ühesugune? ..............................

Kuidas see „võrrandeis ühesugune“ on joonisel näha? ..............................................................................................................................

 

5. Kui  Sa eelmisel tunnil ei jõudnud, siis lahenda teste:

http://www.mathema.ee/testid/9/rfunktsioonA.html

http://www.mathema.ee/testid/9/rfunktsioonE.html

 

6. Lahenda ülesanded järgnevatelt veebilehtedelt. Kui Sinu vastus on vale,  siis pakutakse võimalust õppida ülesannet lahendama. 

Et Sul oleks kergem aru saada, siis  leiad siit mõnede  ingliskeelsete mõistete tõlked:

vertex – haripunkt;  

y-intercept – lõikekoht y-teljel;  

equation of the axis of symmetry – parabooli (sümmeetria)telje võrrand.

http://www.ixl.com/math/algebra-1/characteristics-of-quadratic-functions

http://www.ixl.com/math/algebra-1/complete-a-function-table-quadratic-functions

 

Kontrolli tulemust

 

 

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.