| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

Ruutfunktsioon 1

Page history last edited by Laine 2 years, 10 months ago

Ruutfunktsioon

y = x 2

 

Argumendi x väärtuste hulka kuuluvat funktsiooni määramisepiirkonnad

ja muutuja y vastavate väärtuste hulka kuuluvat funktsiooni väärtuste väärtuste piirkonnaks ehk väärtuste hulgaks.

 

Ruutfunktsiooni graafik on

y-Telje suhtes sümmeetriline parabool ,

mille haripunkt asetseb kordinaatide nullpunktis ,

kui a> 0, siis avanevad parabooli harud ülespoole ,

kui a <0 , siis avanevad parabooli harud allapoole .

 

 

NÄIDE

Ruutvõrrand - GeoGebra Dünaamiline tööleht

Ruutvõrrand

 

Sorry, the GeoGebra Applet could not be started. Please make sure that Java 1.4.2 (or later) is installed and active in your browser (Click here to install Java now)

 

Laine Aluoja, Loodud programmiga GeoGebra

 

 

y = 2x 2

Määramispiirkond (x väärtuste hulk) {-4; -3; -2; -1; 0; 1; 2; 3; 4}

y (-4) = 2 * (- 4) 2 = 2 * 16 = 32

y (-3) = 2 * (- 3) 2 = 2 * 9 = 18

y (-2) = 2 * (- 2) 2 = 2 * 4 = 8

y (-1) = 2 * (- 1) 2 = 2 * 1 = 2

y (o) = 2 * 0 2 = 2 * 0 = 0

y (1) = 2 * 1 2 = 2 * 1 = 2

y (2) = 2 * 2 2 = 2 * 4 = 8

y (3) = 2 * 3 2 = 2 * 9 = 18

y (4) = 2 * 4 2 = 2 * 16 = 32

Väärtuste piirkond (vastavad y väärtuste hulk) {31; 18; 8; 2; 0; 2; 8; 18; 32}

 

Loe lisaks: õpikust lk. 10 ja lk. 15

 

Ülesanne TV lk 9

Ruutvõrrand - GeoGebra Dünaamiline tööleht

Ruutvõrrand

 

Sorry, the GeoGebra Applet could not be started. Please make sure that Java 1.4.2 (or later) is installed and active in your browser (Click here to install Java now)

 

Laine Aluoja, Loodud programmiga GeoGebra

 

Lisaks

 

KODUS

TV ülesanded 24 - 29

Loe õpikust lisaks lk. 8-16

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.