| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

Üldine kordamine

Page history last edited by Laine 3 years, 2 months ago

Arvuta

Lihtsusta avaldis

(1-2x) 2 - (15x 2 + x): x + 19 x = 1 2 -2 -2 ∙ 1 ∙ 2x + (2x) 2 -15x 2 : x + x: x + 19 x =

1 -4x + 4x 2 - 15x +1+ 19x = 4x 2 +2

x =  - 1/2 => 4 ∙ (-0,5) 2 + 2 = 4 ∙ 0,25 + 2 = 1 + 2 = 3

Lahenda võrrand

(2x + 5) (4x-1) = 0

2x + 5 = 0 4x - 1 = 0

2x = - 5 4x = 1

x 1 = - 2,5 x = 0,25

Lahenda võrrand

Leia joonte valemid

Sinine joon tähista tähega A

Roheline joon tähista tähega B

A:

Joone valem kohta y = a / x

Vaja on leida väärtus

Avaldame joone valemist a = xy

Võta joonel üks punkt x = 2 ja y = -2

Määrake vajadus avaldisse a = 2 (-2) = - 4

Seega joone valem on y = -4 / x

B:

Joone valem y = kirves + b

b on lõikepunkt y-teljega => b = - 2

Avaldame joone valemist a = (yb) / x

Võtame punkt jooniselt x = 2 ja y = 4

Asetame vaja valemisse

saame a = (4 + 2) / 2 = 3

Saame joone valemi y = 3x-2

 

Otsusta joonist tegemata, milliste funktsioonide graafik läbib punkte A (2; 1)

  1. y = 2 / x   Antud, et y = 1 ja x = 2 => vp = 1 ja pp = 2: 2 = 1 => vp = pp => asub graafikul
  2. y = 2x Antud, et y = 1 ja x = 2 => vp = 1 ja pp = 2 ∙ 2 = 4 => vp ≠ pp => ei asu graafikul
  3. y = -x + 3 Antud, et y = 1 ja x = 2 => vp = 1 ja pp = - 2 + 3 = 1 => vp = pp => asub graafikul
  4. y = x-1 Antud, et y = 1 ja x = 2 => vp = 1 ja pp = 2-1 = 1 => vp = pp => asub graafikul

Joonised

1. y = 2 / x  

x
-3
-2
-1
0
1
2
3
y
-2/3
1
-2
---
2
1
2/3

 

2. y = 2x  

x
0
2
y
0
4

 

3. y = -x + 3

x
0
2
y
3
1

 

4. y = x-1

x
0
2
y
1
1

 

 

Graafikud - GeoGebra Dünaamiline tööleht

Graafikud

 

See Java aplett on loodud GeoGebraga veebilehelt www.geogebra.org. Näib, et Teil pole Java installeeritud. Javat saate veebilehelt www.java.com.

 

Laine, Loodud programmiga GeoGebra

var ggbApplet = document.ggbApplet; function ggbOnInit() {}

 

Lahenda võrrandisüsteem

+

     2y = 2 | : 2

    y = 1

x = y + 1 => x = 1 + 1 = 2

Kontroll

Ma võrrand

vp = 1

pp = 2-1 = 1

vp = pp

II võrrand

vp = 1

pp = -2 + 3 = 1

vp = pp

Vastus: x = 2 ja y = 1

 

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.