| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

Koonus

Page history last edited by Laine 10 years, 8 months ago

Koonus on keha, mille moodustab ühe oma kaateti ümber pöörlev täisnurkne kolmnurk.

 

Vaata koonuse tekkimist aadressilt:

http://www.elvag.edu.ee/~pihlap/D:/CD_Dynaamilised_slaidid/CD/Hulktahukad%20ja%20poordkehad_failid/koonuse_tekkimine.html

 

Kaatet BC, mille ümber pöörleb koonust moodustav täisnurkne kolmnurk, on koonuse teljeks.

Kolmnurga hüpotenuus AB on koonuse moodustajaks, mida tähistatakse tavaliselt tähega m.

Pöörleva kolmnurga teine kaatet CA moodustab ringi, mida nimetatakse koonuse põhjaks.

Lõiku CA, mis on koonuse põhja raadius, tähistatakse r.

Kolmnurga hüpotenuus  moodustab pöörlemisel koonuse külgpinna.

Punkti B nimetatakse koonuse tipuks ning tipu kaudust koonuse põhjast (lõiku BC) koonuse kõrguseks.

Koonuse kõrgust tähistatakse tähega h.

 

Ülesanne koonuse põhja pindala, täispindala ja ruumala arvutamine

 

Koonuse pindala ja ruumala

Koonuse pindala ja ruumala - GeoGebra Dünaamiline tööleht

Koonuse pindala ja ruumala

Leia koonuse põhja pindala, täispindala ja ruumala. 1. Kõrgus on 6 cm ja raadius on 8 cm 2. Kõrgus on 24 cm ja moodustaja on 24 cm 3. Moodustaja on 8 cm ja nurk raadiuse ning moodustaja vahel on 56° 4. Kõrgus on 5 cm ja nurk raadiuse ning moodustaja vahel on 60° 5. Diameeter on 16 cm ja koonuse tipunurk on 40° Vastused anna täisarvudena

Sorry, the GeoGebra Applet could not be started. Please make sure that Java 1.4.2 (or later) is installed and active in your browser (Click here to install Java now)

 

Laine Aluoja, Loodud programmiga GeoGebra

 

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.