| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • Whenever you search in PBworks or on the Web, Dokkio Sidebar (from the makers of PBworks) will run the same search in your Drive, Dropbox, OneDrive, Gmail, Slack, and browsed web pages. Now you can find what you're looking for wherever it lives. Try Dokkio Sidebar for free.

View
 

IX klassi matemaatika

Page history last edited by Laine 1 month, 2 weeks ago

TÖÖVAHENDID

Õpik

Kaustik

Töövihik

Mapp / kiirköitja

Pastapliiats

Harilik pliiats

Joonlaud

Mall

Sirkel

 

HINDAMINE

A Suurepärane (90% - 100%)

B Hea (80% - 89%)

C Keskmine (75% - 79%)

D Rahuldav (60% - 74%)

Kasin (50% - 59%)

F Puudulik (0% - 49%)

 

KORDAMINE - valemite rakendamine ja näited

 

 

Kordamine

Üldine kordammine

KORDAMINE http://eksamilk.wixsite.com/

 

VIDEOD kordamiseks

 

Protsent

Protsendi arvutamise valemid
Ülesanded eksamitest

 

Ruutjuur

     Ruutjuure arvutamine

 

Võrrandi lahendamine

     Lineaarvõrrandi lahendamine

     Ruutvõrrand ja selle lahendamine 

 

Ruutfunktsioon

     Ruutfunktsioon y=ax2

     Ruutfunktsioon y=ax2+c

     Ruutfunktsioon y=ax2+bx

     Ruutfunktsioon y=ax2+bx+c

Ruutfunktsioon - Kordamine

Enesekontroll

 

Ruutfunktsiooni y=ax2+bx+c graafiku joonistamine https://youtu.be/gh5dDMSdx8o 

Ruutfunktsiooni graafik

 

Lihtsustamine

 

Murdude

  • liitmine,
  • lahutamine,
  • korrutamine,
  • jagamine.

Kordamine

 

Kolmnurk


Kolmnurk

Täisnurkne kolmnurk 

Täisnurkne kolmnurk - kalkulaator

Seoses täisnurkses kolmnurgas 

 

Korrapärane hulknurk

 

Geomeetriliste kujundite joonistamine

 

Nurga mõõtmine

Teravnurga siinus, koosinus, tangens 

Täiendusnurgad

Seosed

Täisnurkse kolmnurga lahendamine

Kontrolli teadmisi

Hulktahukad

     Prisma

     Rööptahukas

     Risttahukas

     Kuup

     Püramiid 

          Püramiidi pinnalaotus

Pöördkehad

     Silinder

     Koonus

     Kera

 

Tõenäosus

Materjalid

 

Tekstülesande lahendamine

 

KORDAMINE
2018 lõpueksami ülesannete lahendused

2018 Lõpueksami ülesannete lahendused.docx

 

VÕRRANDI LAHENDAMINE https://www.youtube.com/watch?v=F_zLaBC1OHk

 

KORDAMINE

üldine kordamine

 

Matemaatilised trikid 

Huvitavad  lingid

eRaamat

 

Matemaatika pusled

https://www.mathplayground.com/algebra_puzzle.html

 

Hulkliikmete liitmine ja lahutamine
https://www.ixl.com/math/algebra-1/add-and-subtract-polynomials-using-algebra-tiles

https://www.ixl.com/math/algebra-1/add-and-subtract-polynomials

Hulkliikmete korrutamine ja lihtsustamine

https://www.ixl.com/math/algebra-1/multiply-two-binomials

https://www.ixl.com/math/algebra-1/multiply-two-polynomials-using-algebra-tiles

 

Ruutvõrrandi lahendamine

https://www.ixl.com/math/algebra-1/factor-quadratics-special-cases

 

Astmed

https://www.ixl.com/math/algebra-1/divide-monomials

https://www.ixl.com/math/algebra-1/multiply-monomials

https://www.ixl.com/math/algebra-1/powers-of-monomials

 

ÕPIPROGRAMMIDE KASUTAMINE

T-Algebra

 

KORDAMINE

https://www.nullaregula.ee/koik-kursused/

http://veebimat.weebly.com/tehted-murdudega.html

https://palmiste.weebly.com/ 

 

CreativeCommons - avatud sisulitsents

Attribution-Noncommercial-ShareAlike  (BY-NC-SA)

Attribution - Kohustus viidata teosele autori poolt määratud viisil

Noncommercial - Teost ei tohi kasutada ärilistel eesmärkidel

ShareAlike - Muudatusi ja tuletatud teoseid tuleb edasi levitada sama, lähedase või ühilduva litsentsi alusel

Creative Commonsi litsents
Autori Laine teos pealkirjaga Õppematerjal on kaitstud litsentsiga Creative Commonsi Autorile viitamine + Mitteäriline eesmärk + Jagamine samadel tingimustel 3.0 Eesti litsents.

 

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.