| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

nelinurk14

Page history last edited by Laine 3 years, 3 months ago

 

Lahenda ülesanne korrektselt vihikusse, lisa valemid ja joonis tähistega.

Tee lahendatud ülesandest pilt ja lae eKooli.

 

Ülesanne

 

Leia korrapärase nelinurkse püramiidi täispindala ja ruumala kümnendiku täpsusega, kui põhiserv on 8 cm ja kõrgus 12 cm.

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.