| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

nelinurk5

Page history last edited by Laine 3 years, 2 months ago

Lahenda ülesanne korrektselt vihikusse, lisa valemid ja joonis tähistega.
Tee lahendatud ülesandest pilt ja lae eKooli.

 

ÜLESANNE

 

Korrapärase nelinurkse püramiidi kõik servad on võrdse pikkusega 8 cm. Leia

püramiidi täispindala ja ruumala kümnendiku täpsusega.

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.